Így érdemes:

Ha teljesen laikus vagy, akkor az első résztől olvasd el a honlapot, mert egymásra vannak építve az oldalak! Jobbra a menü...

IR visitor counter with parallel portThis is a Windows7 project.
You is need to use parallel port the IO.DLL file for windows!
You must download IO.DLL file and copy it in C:\WINDOWS\system32
More info:
http://www.geekhideout.com/iodll.shtml

Visual Basic code:

 Module Module1
    Public Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte)
    Public Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer)
    Public Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long)
    Public Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte
    Public Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long
    Public Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As Boolean
    Public Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
    Public Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
    Public Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" () As Boolean
    Sub Delay(ByVal dblsecs As Double)
        Const onesec As Double = 1.0# / (1440.0# * 60.0#)
        Dim dblWaitTil As Date
        Now.AddSeconds(onesec)
        dblWaitTil = Now.AddSeconds(onesec).AddSeconds(dblsecs)
        Do Until Now > dblWaitTil
            Application.DoEvents()
        Loop
    End Sub
End Module

-----------------------------

Public Class Form1

    Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click

    End Sub

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim beginning As Integer = 0
        Dim visitor As Integer = 0
        Dim counter As Integer = 0

line1:

        Dim situation As Integer = PortIn(889)

        If situation <> beginning Then

            If situation = 191 Then
                counter = counter * 0
            End If

            If situation = 255 Then
                counter = counter + 1
            End If

            If situation = 63 Then
                counter = counter - 1
            End If

            If situation = 127 Then
                counter = counter * 5
            End If

            If counter = 4 Then
                visitor = visitor + 1
            End If

            If counter = -4 Then
                visitor = visitor - 1
            End If

        End If

        beginning = situation
        Label1.Text = visitor
        Delay(0.01)
        GoTo line1
    End Sub
End Class
---------------------------------------------------------------------------------------
Other version:

Module Module1
    Public Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte)
    Public Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer)
    Public Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long)
    Public Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte
    Public Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long
    Public Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As Boolean
    Public Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
    Public Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
    Public Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" () As Boolean
End Module

----------------------------------------------------------------------------------------

Public Class Form1

    Dim beginning As Integer = 0
    Dim visitor As Integer = 0
    Dim counter As Integer = 0
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click

    End Sub

    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Dim situation As Integer = PortIn(889)

        If situation <> beginning Then
            If situation = 127 Then
                counter = counter + 1

            End If
            If situation = 255 And counter = 1 Then
                visitor = visitor + 1

            End If
            If situation = 63 And counter = 1 Then
                visitor = visitor - 1

            End If
            If situation = 191 Then
                counter = 0
            End If
        End If
        Label2.Text = situation
        Label1.Text = visitor
        beginning = situation

    End Sub

    Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click

    End Sub
End Class
-----------------------------------------------------------------------------

Blue print:You must use strong IR radiant...

See more:


VB:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/articles/visual-basic/index

The End
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program további fejlesztése, a munkahelyemre, magamnak:
A 16 variáció:
13,12,11,10 pins (parallel status) x = LOW = contact o = HIGH = break
x  x  x  x  143
o  o  o  o  127
o  o  o  x  63
o  o  x  o  255
o  x  o  o  95
x  o  o  o  111
o  o  x  x  191
x  x  o  o  79
o  x  o  x  31
x  o  x  o  239
x  o  o  x  47
o  x  x  o  223
x  x  x  o  207
o  x  x  x  159
x  o  x  x  175
x  x  o  x  15
Ez  még nem jó. Ezeket kell még bele:
-Előző naplózás törlése.
-Végén összesítő naplózás
-LED adó-vevő fizikai kiépítés
--------------------------------------------------------------------------------------
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Text
Module Module1
    Public Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte)
    Public Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer)
    Public Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long)
    Public Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte
    Public Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long
    Public Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte)
    Public Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As Boolean
    Public Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
    Public Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As Boolean
    Public Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" () As Boolean
    Sub Delay(ByVal dblsecs As Double)
        Const onesec As Double = 1.0# / (1440.0# * 60.0#)
        Dim dblWaitTil As Date
        Now.AddSeconds(onesec)
        dblWaitTil = Now.AddSeconds(onesec).AddSeconds(dblsecs)
        Do Until Now > dblWaitTil
            Application.DoEvents()
        Loop
    End Sub
    Sub Main()
        Dim path As String = "c:\naplo\kollegista.txt" And "c:\naplo\kulsos.txt"
        Dim fs As FileStream = File.Create(path)

    End Sub
End Module

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Public Class Form1
    Dim kulsorend As Integer
    Dim leall As Integer = 0


    Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click

    End Sub

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim kulsosrendezok As Decimal = NumericUpDown1.Value
        Dim biztonsagiak As Decimal = NumericUpDown3.Value
        Dim visitor As Integer = kulsosrendezok + biztonsagiak
        Dim kulrend As String = CStr(kulsosrendezok)
        Dim biztik As String = CStr(biztonsagiak)
        Dim inputString As String = "RENDEZVÉNY (hónap/nap/év=) " + DateString + " KÜLSŐS LÉTSZÁMOK: RENDEZŐK: " + kulrend + " FŐ + BIZTONSÁGI ŐRÖK: " + biztik + "FŐ, START: " + TimeString + " "
        Dim beginning As Integer = 0
        Dim beginning2 As Integer = 0
        Dim beginning3 As Integer = 0
        Dim beginning4 As Integer = 0
        Dim beginning5 As Integer = 0
        Dim beginning6 As Integer = 0
        Dim beginning7 As Integer = 0
        Dim counter As Integer = 0
        Dim sorozat As Integer = 0
        Dim koliskorlat As Integer = NumericUpDown4.Value
        If leall = 0 Then
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", inputString, True)
        End If

        Dim kolisrendezok As Decimal = NumericUpDown2.Value
        Dim visitorb As Integer = kolisrendezok
        Dim kolirend As String = CStr(kolisrendezok)
        Dim inputStringb As String = " RENDEZVÉNY (hónap/nap/év=) " + DateString + " KOLLÉGISTA LÉTSZÁMOK: RENDEZŐK: " + kolirend + " FŐ, START: " + TimeString + " "
        Dim beginningb As Integer = 0
        Dim counterb As Integer = 0
        Dim kulsoskorlat As Integer = NumericUpDown5.Value
        If leall = 0 Then
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", inputStringb, True)
        End If
        leall = leall + 1
        Me.Button1.Text = "STOP"

        Dim bit1 As Integer = 0
        Dim bit2 As Integer = 0
        Dim bit3 As Integer = 0
        Dim bit4 As Integer = 0


line1:

        Dim situation As Integer = PortIn(889)


        If situation = 143 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 127 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 63 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 255 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 95 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 111 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 191 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 79 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 31 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 239 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 47 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 223 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 207 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 159 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 175 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 15 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If bit1 <> beginning Or bit2 <> beginning2 Then
            If bit1 = 0 And bit2 = 0 Then
                counter = counter * 0
            End If

            If bit1 = 1 And bit2 = 0 Then
                counter = counter + 1
            End If

            If bit1 = 0 And bit2 = 1 Then
                counter = counter - 1
            End If

            If bit1 = 1 And bit2 = 1 Then
                counter = counter * 5
            End If

            If counter = 4 Then
                visitor = visitor + 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", "Be,", True)
            End If

            If counter = -4 Then
                visitor = visitor - 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", "Ki,", True)
            End If
        End If

        If bit3 <> beginning3 Or bit4 <> beginning4 Then
         
            If bit3 = 0 And bit4 = 0 Then
                counterb = counterb * 0
            End If

            If bit3 = 1 And bit4 = 0 Then
                counterb = counterb + 1
            End If

            If bit3 = 0 And bit4 = 1 Then
                counterb = counterb - 1
            End If

            If bit3 = 1 And bit4 = 1 Then
                counterb = counterb * 5
            End If

            If counterb = 4 Then
                visitorb = visitorb + 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", "Be,", True)
            End If

            If counterb = -4 Then
                visitorb = visitorb - 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", "Ki,", True)
            End If

        End If

        If visitor > kulsoskorlat - 15 Then
            Label4.BackColor = Color.DarkRed

        Else
            Label4.BackColor = Color.CornflowerBlue
        End If

        If visitorb > koliskorlat - 15 Then
            Label3.BackColor = Color.DarkRed
        Else
            Label3.BackColor = Color.CornflowerBlue
        End If

        beginning = bit1
        beginning2 = bit2
        beginning3 = bit3
        beginning4 = bit4
        Label1.Text = visitor
        Label5.Text = visitorb
        Label7.Text = visitor + visitorb
        Label27.Text = situation
        sorozat = sorozat + 1
        If sorozat = 3000 Then
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", " A LÉTSZÁM " + TimeString + "-KOR " + CStr(visitor) + " FŐ ", True)
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", " A LÉTSZÁM " + TimeString + "-KOR " + CStr(visitorb) + " FŐ ", True)

            If visitor > 0 Then
                Label19.Text = CStr(visitor) + " Fő " + TimeString
            End If
            If visitorb > 0 Then
                Label18.Text = CStr(visitorb) + " Fő " + TimeString
            End If
            If visitor + visitorb > 0 Then
                Label20.Text = CStr(visitor + visitorb) + " Fő " + TimeString
            End If
            sorozat = 0
        End If
        beginning5 = visitor
        beginning6 = visitorb
        beginning7 = visitor + visitorb
        If leall = 1 Then
            Delay(0.01)
            GoTo line1
        End If
        Button1.Visible = False
        Label12.Text = " Fájlok a c:/naplo/ mappában!"
    End Sub

    Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click

    End Sub

    Private Sub Label3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label3.Click

    End Sub

    Private Sub Label5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label5.Click

    End Sub

    Private Sub Label7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label7.Click

    End Sub

    Private Sub Label8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label8.Click

    End Sub

 
    Private Sub NumericUpDown1_ValueChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles NumericUpDown1.ValueChanged

    End Sub

    Private Sub Label10_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label10.Click

    End Sub

    Private Sub Label12_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label12.Click

    End Sub

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click      
        My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", "Ki,", True)
        My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", "Be,", True)
        Delay(1)
        My.Computer.FileSystem.DeleteFile("c:\naplo\kulsos.txt")
        My.Computer.FileSystem.DeleteFile("c:\naplo\kollegista.txt")
        Label6.Text = NumericUpDown2.Value
        Label14.Text = NumericUpDown1.Value
        Label15.Text = NumericUpDown3.Value
        Label16.Text = NumericUpDown5.Value
        Label17.Text = NumericUpDown4.Value
        Label5.Text = NumericUpDown2.Value
        Label1.Text = NumericUpDown1.Value + NumericUpDown3.Value
        Label7.Text = NumericUpDown1.Value + NumericUpDown2.Value + NumericUpDown3.Value  
        Label14.Visible = True
        Label6.Visible = True
        Label15.Visible = True
        Label16.Visible = True
        Label17.Visible = True
        NumericUpDown1.Visible = False
        NumericUpDown2.Visible = False
        NumericUpDown3.Visible = False
        NumericUpDown4.Visible = False
        NumericUpDown5.Visible = False
        Label12.Text = " Adatok:"
        Button2.Visible = False
        Button1.Visible = True
    End Sub
End Class

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Máshogyan naplózás nélkül:
Public Class Form1
    Dim kulsorend As Integer
    Dim leall As Integer = 0


    Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click

    End Sub

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim kulsosrendezok As Decimal = NumericUpDown1.Value
        Dim biztonsagiak As Decimal = NumericUpDown3.Value
        Dim visitor As Integer = kulsosrendezok + biztonsagiak
        Dim kulrend As String = CStr(kulsosrendezok)
        Dim biztik As String = CStr(biztonsagiak)
        Dim inputString As String = "RENDEZVÉNY (hónap/nap/év=) " + DateString + " KÜLSŐS LÉTSZÁMOK: RENDEZŐK: " + kulrend + " FŐ + BIZTONSÁGI ŐRÖK: " + biztik + "FŐ, START: " + TimeString + " "
        Dim beginning As Integer = 0
        Dim beginning2 As Integer = 0
        Dim beginning3 As Integer = 0
        Dim beginning4 As Integer = 0
        Dim beginning5 As Integer = 0
        Dim beginning6 As Integer = 0
        Dim counter As Integer = 0
        Dim koliskorlat As Integer = NumericUpDown4.Value


        Dim kolisrendezok As Decimal = NumericUpDown2.Value
        Dim visitorb As Integer = kolisrendezok
        Dim kolirend As String = CStr(kolisrendezok)
        Dim inputStringb As String = " RENDEZVÉNY (hónap/nap/év=) " + DateString + " KOLLÉGISTA LÉTSZÁMOK: RENDEZŐK: " + kolirend + " FŐ, START: " + TimeString + " "
        Dim beginningb As Integer = 0
        Dim counterb As Integer = 0
        Dim kulsoskorlat As Integer = NumericUpDown5.Value

        leall = leall + 1
        Me.Button1.Text = "STOP"

        Dim bit1 As Integer = 0
        Dim bit2 As Integer = 0
        Dim bit3 As Integer = 0
        Dim bit4 As Integer = 0

        If leall = 1 Then
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", inputString, True)
        End If
        If leall = 1 Then
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", inputStringb, True)
        End If

line1:

        Dim situation As Integer = PortIn(889)


        If situation = 143 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 127 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 63 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 255 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 95 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 111 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 191 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 79 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 31 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 239 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 47 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 223 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 207 Then
            bit1 = 1
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 159 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 0
            bit4 = 1
        End If

        If situation = 175 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 0
            bit3 = 1
            bit4 = 0
        End If

        If situation = 15 Then
            bit1 = 0
            bit2 = 1
            bit3 = 0
            bit4 = 0
        End If

        If bit1 <> beginning Or bit2 <> beginning2 Then
            If bit1 = 1 And bit2 = 1 Then
                counter = 1
            End If
            If bit1 = 1 And bit2 = 0 And counter = 1 Then
                visitor = visitor + 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", "Be,", True)
            End If
            If bit1 = 0 And bit2 = 1 And counter = 1 Then
                visitor = visitor - 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", "Ki,", True)
            End If
            If bit1 = 0 And bit2 = 0 Then
                counter = 0
            End If
        End If

        If bit3 <> beginning3 Or bit4 <> beginning4 Then
            If bit3 = 1 And bit4 = 1 Then
                counterb = 1
            End If
            If bit3 = 1 And bit4 = 0 And counterb = 1 Then
                visitorb = visitorb + 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", "Be,", True)
            End If
            If bit3 = 0 And bit4 = 1 And counterb = 1 Then
                visitorb = visitorb - 1
                My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", "Ki,", True)
            End If
            If bit3 = 0 And bit4 = 0 Then
                counterb = 0
            End If
        End If

        beginning = bit1
        beginning2 = bit2
        beginning3 = bit3
        beginning4 = bit4
        Label1.Text = visitor
        Label5.Text = visitorb
        Label7.Text = visitor + visitorb
        Label27.Text = situation
        beginning5 = visitor
        beginning6 = visitorb

        If visitor > kulsoskorlat - 15 Then
            Label1.BackColor = Color.DarkRed
        Else
            Label1.BackColor = Color.CornflowerBlue
        End If

        If visitorb > koliskorlat - 15 Then
            Label5.BackColor = Color.DarkRed
        Else
            Label5.BackColor = Color.CornflowerBlue
        End If

        If leall = 1 Then
            Delay(0.01)
            GoTo line1
        End If
        Button1.Visible = False
        Label12.Text = " Fájlok a c:/naplo/ mappában!"
    End Sub

    Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click

    End Sub

    Private Sub Label3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label3.Click

    End Sub

    Private Sub Label5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label5.Click

    End Sub

    Private Sub Label7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label7.Click

    End Sub

    Private Sub Label8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label8.Click

    End Sub


    Private Sub NumericUpDown1_ValueChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles NumericUpDown1.ValueChanged

    End Sub

    Private Sub Label10_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label10.Click

    End Sub

    Private Sub Label12_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label12.Click

    End Sub

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
        My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kollegista.txt", "Ki,", True)
        My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\naplo\kulsos.txt", "Be,", True)
        Delay(1)
        My.Computer.FileSystem.DeleteFile("c:\naplo\kulsos.txt")
        My.Computer.FileSystem.DeleteFile("c:\naplo\kollegista.txt")
        Label6.Text = NumericUpDown2.Value
        Label14.Text = NumericUpDown1.Value
        Label15.Text = NumericUpDown3.Value
        Label16.Text = NumericUpDown5.Value
        Label17.Text = NumericUpDown4.Value
        Label5.Text = NumericUpDown2.Value
        Label1.Text = NumericUpDown1.Value + NumericUpDown3.Value
        Label7.Text = NumericUpDown1.Value + NumericUpDown2.Value + NumericUpDown3.Value
        Label14.Visible = True
        Label6.Visible = True
        Label15.Visible = True
        Label16.Visible = True
        Label17.Visible = True
        NumericUpDown1.Visible = False
        NumericUpDown2.Visible = False
        NumericUpDown3.Visible = False
        NumericUpDown4.Visible = False
        NumericUpDown5.Visible = False
        Label12.Text = " Adatok:"
        Button2.Visible = False
        Button1.Visible = True
    End Sub

    Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

    End Sub

End Class

-------------------------------
-----------------------------